Onbreekbare brillen, wereldwijd uniek
Land kiezen
Dutch
Try on 5 glasses at home for free
Kostelozen verzending en retourneren
Prescription Glasses
Zonnebrillen
Try on 5 glasses at home for free
Please select the category:
unbreakable optical glasses
Sustainably produced in Austria
Probeer 5 brillen gratis thuis uit
Please select the category:
Unbreakable sunglasses
Sustainably produced in Austria
Produced and
developed in Austria

Privacyverklaring Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

 

Wij willen u op deze plaats informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Datenschutzgesetz (DSG) [Wet betreffende gegevensbescherming] en het Telekommunikationsgesetz (TKG) [Wet betreffende telecommunicatie]. Wanneer u meer informatie wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.

 

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over persoonlijke of zakelijke omstandigheden, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, video-opnames, foto's etc. Voor zover er een wijziging heeft plaatsgevonden van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk om ons dit mede te delen.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen, wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst dan wel wettelijk verplicht is, of wanneer u ons deze gegevens vrijwillig ter beschikking stelt. Voor verwerkingen van gegevens die hiervan afwijken, vragen wij voorafgaand aan de gegevensverwerking uw toestemming. Voor zover ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking zwaarder weegt dan uw belang bij gegevensbescherming, vindt de verwerking onder omstandigheden ook zonder uw toestemming plaats. Wij zullen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens in het bijzonder gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, de totstandkoming van de overeenkomst, de naleving van wettelijke plichten etc.

Doorgaans verzamelen wij uw gegevens direct bij u. In het kader van de sluiting van de overeenkomst kan het echter voorkomen, dat wij uw gegevens bij derden inwinnen.

Wij informeren u dat het beschikbaar stellen van persoonsgegevens deels wettelijk voorgeschreven is (bijv. door voorschriften van de belastingdienst) of ook kan volgen uit contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractpartner). Een niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens kan tot gevolg hebben, dat de overeenkomst niet gesloten kan worden.

 

2. Uw rechten

U heeft het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, een recht op rectificatie, op overdraagbaarheid van de gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, alsmede het recht op blokkering of wissing van onjuiste dan wel ontoelaatbaar verwerkte gegevens in het kader van de bepalingen van de AVG. U heeft op elk moment het recht om uw toestemming te herroepen.

Wanneer u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met het geldende privacyrecht, dan kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de Datenschutzbehörde [autoriteit gegevensbescherming].

 

3. Beveiliging van gegevens

Uw persoonsgegevens worden beveiligd door overeenkomstige organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen betreffen in het bijzonder de bescherming tegen ongeoorloofde, onwettige of ook toevallige toegang, verwerking, toepassing en manipulatie en tegen ongeoorloofd, onwettig of ook toevallig verlies.

Houd er rekening mee dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het openbaar worden van informatie door niet door ons veroorzaakte fouten bij de verzending van gegevens en/of ongeoorloofde toegang door derden.

 

4. Doorgifte van gegevens aan derden

Voor het naleven van onze contractuele of wettelijke plichten is het mogelijk noodzakelijk om uw gegevens door te geven aan verwerkers of aan overige ontvangers, zoals in het bijzonder aan overheidsinstanties. Verwerkers verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze instructies en alleen in die mate, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze taken. Onze verwerkers zijn bijvoorbeeld externe, dienstverlenende IT-bedrijven etc.

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij analyse, verbetering en economische exploitatie van onze website in de zin van art. 6 lid 1 punt f. AVG) maken wij binnen onze website gebruik van content of diensten van derden om content en diensten op te nemen op onze website.

Dit veronderstelt dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan de derden, omdat zonder het IP-adres de content niet naar uw browser verzonden kan worden. Het IP-adres is noodzakelijk voor de weergave van deze content. Derden kunnen verder gebruikmaken van zogenaamde web beacons voor statistische doeleinden of marketingdoeleinden. Dankzij web beacons kan informatie, zoals bijvoorbeeld het gedrag van bezoekers aan de website, worden geanalyseerd. Hiervoor wordt onder omstandigheden ook een cookie geplaatst, dat technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijd van het bezoek en overige gegevens over het gebruik van onze website bevat. De onderstaande weergave biedt een overzicht van enkele derden, waarvan wij diensten afnemen:

 

Aan andere ontvangers geven wij uw gegevens alleen door, wanneer u ons of de ontvanger uw toestemming voor de gegevensoverdracht heeft verleend, de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst of wanneer wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan ontvangers binnen de Europese Unie of in landen, waarvan de Europese Commissie besloten heeft, dat ze over een gepast niveau van gegevensbescherming beschikken. Voor zover dit niet van toepassing is, zorgen wij er op basis van geschikte garanties voor dat de AVG door de ontvanger van de gegevens nageleefd wordt.

Via de social media- en marketingdiensten, via Cloudflare en via de verzenddienst worden persoonsgegevens en informatie doorgegeven aan de betreffende aanbieders in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen en verwerkt. In de VS bestaat er geen gepast niveau van gegevensbescherming. De ontvangers van de gegevens hebben zich echter binnen het kader van het EU-US Privacy Shield gebonden aan het Europese niveau van gegevensbescherming, zodat de bescherming van uw gegevens gewaarborgd is. Deze gegevens worden onder omstandigheden doorgegeven aan derden.

 

5. Opslag van de gegevens

Wij slaan uw gegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om onze boekhouding voor de duur van 7 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar te bewaren. In het kader van de opslag van uw gegevens zullen wij er daarbij voor zorgen, dat uw gegevens enkel worden gebruikt, wanneer dit voor de voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Voor zover u ons uw toestemming heeft verleend, zullen wij uw gegevens opslaan zo lang als vastgelegd is in uw verklaring van toestemming of in een overige toestemming, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst met u. Daarnaast zullen wij uw gegevens opslaan zo lang dit noodzakelijk is om onszelf te verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims of overige claims in het kader van de wettelijke verjaringstermijnen. Deze bedragen naar Oostenrijks recht in principe 3 jaar vanaf het moment, dat kennis genomen is van schade en veroorzaker van de schade. Sollicitatieformulieren zullen wij voor de duur van 12 maanden opslaan.

Onze plichten tot wissing in het geval van uitoefening van uw recht op wissing conform art. 17 AVG worden door de voornoemde alinea's niet aangetast.

 

6. Registratie van algemene gegevens en informatie

Telkens wanneer onze website opgeroepen wordt, registreert de website een reeks van algemene gegevens en informatie. De volgende gegevens kunnen worden geregistreerd: de browser, het besturingssysteem, de eerder bezochte internetpagina, de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres, de internetprovider, de doorgegeven hoeveelheid gegevens en overige vergelijkbare gegevens en informatie. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het in stand houden van de website en voor het afwenden van risico's. In zoverre hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de opslag van logfiles in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

De anonieme gegevens van de serverlogfiles worden gescheiden van alle overige persoonsgegevens opgeslagen.

 

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om onze site gebruikersvriendelijk in te richten. De meeste door ons gebruikte cookies zijn absoluut noodzakelijke cookies en worden na afloop van de browsersessie automatisch weer van uw harde schijf gewist ("sessiecookies").

De door ons in deze privacyverklaring vermelde derden maken eventueel gebruik van permanente cookies ("persistent cookies"), om content te kunnen weergeven of om de werking van de dienst te waarborgen.

Als u dit niet wenst, dan kunt u uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en deze alleen in het afzonderlijke geval toestaat. Voor zover toestemming vereist is voor de door ons gebruikte cookies, zullen wij vooraf om uw toestemming vragen. Als u cookies uitschakelt, kan de werking van onze website beperkt zijn.

Zo plaatst de server, die informatie over het gebruik van de webwinkel en de aankoop opslaat, direct cookies. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk voor de werking van het winkelmandje. Daarnaast worden cookies door Google Analytics, Google Fonts, Google Conversions, Facebook en Google Frameworks gebruikt om u diensten aan te kunnen bieden op onze website en statistieken op te kunnen stellen. Voor de integratie van externe Javascript Frameworks worden cookies geplaatst door Cloudflare.

 

8. Social Media

 

8.1 Facebook

Aanbieder van de plug-in is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Telkens wanneer deze internetpagina, waarop een plug-in van Facebook opgenomen is, opgeroepen wordt, krijgt de internetbrowser automatisch het signaal om een weergave van de plug-in van Facebook te downloaden. In het kader van deze technische procedure verneemt Facebook welke concrete subpagina van onze internetpagina bezocht wordt. Als u gelijktijdig bij Facebook aangemeld bent, herkent Facebook welke concrete subpagina bezocht wordt. Deze informatie wordt verzameld en door Facebook aan het betreffende Facebook-account gekoppeld, zonder dat u de plug-in hoeft aan te klikken.

Als u een dergelijke doorgifte aan Facebook niet wenst, dan kunt u deze doorgifte voorkomen door u af te melden van uw Facebook-account.

Meer informatie vindt u op https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken tegen deze verwerking van gegevens, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wij maken op deze website gebruik van de Facebook-pixel van Facebook, een socialmedianetwerk van de firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Met de code die op deze pagina opgenomen is, kan het gedrag van bezoekers worden geanalyseerd, die vanaf een Facebook-reclame op deze website terecht zijn gekomen. Dit kan worden gebruikt om Facebook-advertenties te verbeteren. Deze gegevens worden door Facebook geregistreerd en opgeslagen. Wij kunnen de geregistreerde gegevens niet inzien, maar alleen gebruiken in het kader van plaatsing van advertenties. Door het gebruik van de Facebook-pixelcode worden ook cookies geplaatst.

Dankzij het gebruik van de Facebook-pixel wordt het bezoek aan deze website medegedeeld aan Facebook, zodat bezoekers aan Facebook passende advertenties te zien krijgen. Wanneer u over een Facebook-account beschikt en aangemeld bent, wordt het bezoek aan deze website gekoppeld aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Hoe de Facebook-pixel voor reclamecampagnes wordt gebruikt, leest u op https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Meer informatie over de gegevensrichtlijn van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/policy.php.

 

8.2 Youtube

Aanbieder van de dienst is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Door het oproepen van pagina's van onze website waarop YouTube-video's opgenomen zijn, worden gegevens aan YouTube doorgezonden, opgeslagen en geanalyseerd. Mocht u een YouTube-account hebben en aangemeld zijn, dan worden deze gegevens gekoppeld aan uw persoonlijke account en de daarin opgeslagen gegevens.

Welke gegevens door Google geregistreerd worden en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u nalezen op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

8.3 Vimeo

Aanbieder van het videoportaal is Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten. Telkens wanneer u onze pagina, waarop Vimeo-video's zijn opgenomen, oproept, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van Vimeo in de VS.

Daarbij worden persoonsgegevens (IP-adres etc.) opgeslagen. Interacties met de dienst worden eveneens aan Vimeo doorgegeven. Wanneer u een Vimeo-gebruikersaccount heeft en niet wenst dat Vimeo via deze website gegevens over u verzamelt, moet u zich voor uw bezoek aan deze website afmelden. Vimeo maakt bovendien gebruik van Google Analytics. Wat Google Analytics betreft, wordt verwezen naar de privacyverklaring bij Google Analytics.

De privacyverklaring vindt u op https://vimeo.com/privacy.

 

8.4 Twitter

Aanbieder van de dienst is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.

Telkens wanneer u onze pagina, waarop content van Twitter is opgenomen, oproept, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van Twitter.

Daarbij worden persoonsgegevens (IP-adres etc.) opgeslagen. Interacties met de dienst worden eveneens aan Twitter doorgegeven. Wanneer u een Twitter-gebruikersaccount heeft en niet wenst dat Twitter via deze website gegevens over u verzamelt, moet u zich voor uw bezoek aan deze website afmelden.

De privacyverklaring vindt u op https://twitter.com/de/privacy.

 

8.5 Google+

Aanbieder van de dienst is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Bij het gebruik van Google +1 knoppen, Google+ badge, Follow knop, Google+ Share knop en link, Sign-In knop, Hangout knop wordt informatie (in het bijzonder interactie, IP-adres en uw profiel, voor zover u aangemeld bent) opgeslagen. Afhankelijk van uw privacyinstellingen op https://plus.google.com/settings worden deze interacties openbaar gemaakt.

Welke gegevens door Google geregistreerd worden en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u nalezen op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

8.6 Instagram

Aanbieder van de dienst is Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, Verenigde Staten.

Bij het gebruik van diensten van Instagram wordt informatie (in het bijzonder interactie, IP-adres en uw profiel, voor zover u aangemeld bent) opgeslagen. Voor zover u aangemeld bent, worden interacties gekoppeld aan uw account.

De privacyverklaring vindt u op https://help.instagram.com/519522125107875

 

9. Marketingdiensten

 

9.1 Facebook Custom Audiences

Aanbieder van de reclamedienst is Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, Verenigde Staten. Met Facebook Custom Audiences kunnen bezoekers aan onze website doelgericht reclame ontvangen, die op hun interesses gebaseerd is. Dit is mogelijk door plaatsing van cookies op het eindapparaat van de bezoeker. Met behulp van de cookies kan het gedrag van gebruikers tijdens het bezoek aan de website worden geanalyseerd. Vervolgens kan deze informatie worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame.

Als u dit niet wenst, is een opt-out mogelijk via de volgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

 

9.2 Google Analytics

Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. Google Analytics is een dienst voor het registreren, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's. Google gebruikt de gewonnen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze internetpagina te analyseren en om overige diensten te leveren, die verband houden met het gebruik van onze internetpagina.

Google Analytics plaatst een cookie. Door plaatsing van het cookie kan Google het gebruik van onze internetpagina analyseren. Door dit cookie krijgt de internetbrowser het signaal om gegevens ten behoeve van de onlineanalyse aan Google door te zenden. In het kader van deze technische procedure krijgt Google inzage in persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die voor Google onder andere dienen om de herkomst van de bezoekers en de kliks vast te stellen en op basis hiervan provisieafrekeningen op te stellen.

Voor de webanalyse via Google Analytics maken wij gebruik van de extensie "_gat._anonymizeIp". Met behulp van deze extensie wordt het IP-adres door Google ingekort en geanonimiseerd.

Meer informatie vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Als u bezwaar wilt maken tegen deze verwerking van gegevens, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Een opt-out is mogelijk door installatie van de volgende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

9.3. Google Remarketing

Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. Google Remarketing is een functie van Google-AdWords, die ons in staat stelt om bij u reclame te laten weergeven, wanneer u eerder onze website heeft bezocht.

Google Remarketing plaatst een cookie, waarmee het mogelijk is om u opnieuw te herkennen, wanneer u in het vervolg internetpagina's oproept die eveneens lid van het Google-reclamenetwerk zijn. Middels het cookie worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de bezochte internetpagina's, opgeslagen. Telkens wanneer een internetpagina wordt opgeroepen waarop de dienst van Google Remarketing is opgenomen, identificeert uw internetbrowser zich automatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure krijgt Google inzage in persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker.

Een opt-out is mogelijk via de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de. U kunt uw browser ook zo instellen, dat cookies van derden (third-party cookies) niet geplaatst kunnen worden.

 

9.4 Google AdWords

Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. Google AdWords is een dienst voor internetreclame, die het voor adverteerders mogelijk maakt om advertenties in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-reclamenetwerk te plaatsen.

Wanneer u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt op uw systeem een zogenaamd conversion cookie geplaatst. Middels het conversion cookie worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de bezochte internetpagina's, opgeslagen. Een conversion cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet voor uw identificatie. Via het conversion cookie wordt nagegaan, of u bepaalde subpagina's van onze website, bijvoorbeeld een webwinkel, heeft opgeroepen. Dankzij het conversion cookie kunnen wij en Google nagaan, of u omzet gegenereerd heeft. De verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt, om bezoekstatistieken voor onze internetpagina op te stellen. Wij noch andere reclameklanten van Google Adwords ontvangen informatie, waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

 

9.5 Google AdSense

Google AdSense is een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor het integreren van advertenties.

De door Google middels cookies en web beacons verkregen informatie wordt doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google voegt uw gegevens samen met de overige gegevens, die het bedrijf al over u verzameld heeft.

Meer informatie vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Als u bezwaar wilt maken tegen deze verwerking van gegevens, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

10. Google Maps

Google Maps is een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor het integreren van interactieve kaarten.

De door Google middels cookies en web beacons verkregen informatie wordt doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google voegt uw gegevens samen met de overige gegevens, die het bedrijf al over u verzameld heeft.

Meer informatie vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Als u bezwaar wilt maken tegen deze verwerking van gegevens, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 

11. Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van uw toestemming of op basis van een wettelijk recht. De gegevens worden gebruikt voor het verzenden van reclame. De gegevens worden gewist, zodra u uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief herroept.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief hebben wij uw bevestiging nodig, dat u houder van het e-mailadres bent (zog. double opt-in). Deze bevestiging is noodzakelijk om er zeker van te zijn, dat u zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd in een protocol als bewijs voor het aanmeldproces. Hiertoe behoort het opslaan van het tijdstip van aanmelden en bevestigen enerzijds, en het IP-adres anderzijds. Wijzigingen in de gegevens die de verzenddienst over u heeft opgeslagen, worden eveneens in een protocol vastgelegd. U kunt het abonnement op elk moment beëindigen via de afmeldmogelijkheden, die in de nieuwsbrief voorzien zijn.

Onze verzenddienst is "MailChimp", dat aangeboden wordt door The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Verenigde Staten.

Het gebruik van de verzenddienst en het uitvoeren van analyses geschieden op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 punt f AVG, om een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem in te richten.

In het kader van het oproepen van de nieuwsbrief wordt door een web beacon technische informatie verzameld zoals informatie over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van het oproepen van de nieuwsbrief. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en het leesgedrag of de tijdstippen waarop de nieuwsbrief geopend wordt. Tot de verzamelde statistische gegevens behoort eveneens de vaststelling of de nieuwsbrieven geopend worden, wanneer ze geopend worden en welke links aangeklikt worden. Deze informatie kan om technische redenen worden gekoppeld aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief.

 

12. Sollicitaties

Op onze website vindt u informatie over vacatures binnen onze onderneming. U heeft in het kader van de sollicitatie de mogelijkheid om uw sollicitatieformulieren elektronisch per e-mail of per post aan ons te verzenden. Uw gegevens worden gebruikt en opgeslagen voor evaluatie in het sollicitatieproces, voor het opnemen van contact in het sollicitatieproces en eventueel als reden voor een arbeidsrelatie.

 

13. Contactgegevens:


IQ brand, design & production GmbH
6262 Schlitters HNr. 90
Austria
Phone: 0043 5288 72800
E-Mail: office@gloryfy.com

Made in Austria
Kosteloze levering
14 dagen retourrecht
Veilig betalen
HULP NODIG? U kunt ons bereiken van
Ma - Vrij van 8 - 12 en 13 - 17 uur
Contact FAQ office[at]gloryfy.com
gloryfy business Contacten verkoop Vacatures B2B Login Vind ons op
Trustpilot
Land kiezen
HULP NODIG? U kunt ons bereiken van
Ma - Vrij van 8 - 12 en 13 - 17 uur
Contact FAQs office[at]gloryfy.com
Paypal Sofort Visa Mastercard Post DHL
Betaalwijze Paypal Sofort Visa Mastercard
Verzendmethoden Post DHL DHL

Inloggen

Als je al klant bij ons bent, meld je dan hier aan met je e-mailadres en wachtwoord.
Enter the email address by which you created your gloryfy account. This way we can send you a link to reset your gloryfy account.
Zend
Unfortunately, we do not know this data!

COOKIES ON OUR WEBSITE

By clicking on "Accept cookies" you agree that cookies may be used on this website in accordance with our data protection information and the "data protection settings". You can decide individually for each purpose whether you want to allow cookies. Learn more about it.
Open the cookie settings>
ja
nee
Marketing & Advertising
ja
nee
Tracking & Analysis
ja
nee
External content
Accept cookies